Oferta - GEODEX Sp. z o.o.

USŁUGI
geodezyjne
i kartograficzne
Usługi geodezyjne i kartograficzne

Oferta

Głównym przedmiotem naszej działalności jest geodezja, a dokładniej usługi geodezyjne. Wykonujemy podziały nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych a także sporządzenie dokumentacji do celów prawnych.

https://pl.freepik.com/zdjecia/tlo - Tło zdjęcie utworzone przez mindandi - pl.freepik.com

Podejmiemy się geodezyjnej obsługi budowy dróg i ulic, obiektów inżynierskich oraz budynków mieszkaniowych i przemysłowych. Obsługujemy budowy sieci kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz wodociągowych a także sporządzamy mapy powykonawcze sieci i przyłączy. Dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykonamy również mapy do celów prawnych i projektowych.

Do zakresu świadczonych przez nas usług należy zakładanie reperów roboczych. Zajmujemy się inwentaryzacją powykonawczą budynków oraz tyczeniem obiektów budowlanych.

Ponadto oferujemy:

 • pomiary GPS,
 • pomiary działek rolnych,
 • pomiary powykonawcze i sprawdzające w budownictwie.
 • pomiary pionowości budowli,
 • pomiary objętości mas ziemnych.

Do każdego zlecenia podchodzimy z zaangażowaniem. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Służymy pomocą oraz fachowym doradztwem. Zapewniamy najwyższą jakość usług. Gwarantujemy rzetelność i terminowość.

Zakres działalności

Pomiary geodezyjne realizacyjne

 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków
 • Pomiary pionowości obiektów
 • Pomiary powierzchni budynku
 • Pomiary powierzchni działki
 • Tyczenie budynków
 • Tyczenie obiektów budowlanych
 • Tyczenie tras
 • Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • Wyznaczanie punktów głównych

Redakcja map

 • Tworzenie map aktualizacyjnych
 • Tworzenie map do celów projektowych
 • Tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych

Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne

 • Inwentaryzacja budowli
 • Inwentaryzacja budynku
 • Inwentaryzacja działki
 • Inwentaryzacja przyłączy
 • Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

 • Podział geodezyjny budynku
 • Podział nieruchomości
 • Połączenia działek
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Scalanie gruntów rolnych
 • Wykaz synchronizacyjny
 • Wykaz zmian gruntowych
 • Wyznaczanie granic działki
 • Wznowienie granic działki